ZWICK/ROELL Çekme-Basma Cihazı

Özellikler
• Toplam yük kapasitesi: 300 kN
• Hız aralığı: 1 - 250 mm/dk
• Isıtma kontrolü: 200°C~1200°C arası ısı kontrol üniteli fırın
• Ürün çeşitliliği: Yassı ve düz numune
 
Kabiliyetler
• Eksenel çekme testi
   - Uzama ekstansometreli
   - Clip-on ve alan daralması
   - Optik ekstansometreli
• Sıcak çekme testi (1200°C'ye kadar)
• Yığın basma ve pul basma testleri
• Basma testi
• Sürtünme testi
• 3 ve 4 nokta bükme testi
• Düzlemsel kayma testi