STRESSTECH Manyetik Barkhausen Analiz Sistemi

Özellikler ve Kabiliyetler

Barkhausen Gürültüsü Analizi (BNA),  ferromanyetik bir numuneye manyetik alan uygulandığında oluşan gürültüye benzer bir sinyalin endüktif ölçümüne dayanır. Pratik uygulamalarda ölçüm derinlikleri 0.01-1.5mm arasında değişmektedir.  BN sinyal şiddetini etkileyen etmenler;

  • Elastik gerilmelerin varlığı ve dağılımı: Basma gerilimleri BN sinyal şiddetini azaltırken, çekme gerilimleri de arttırmaktadır. Burdan hareketle kalıntı gerilim miktarı bulunur. Ölçüm sayesinde, asal gerilmelerin yönleri de bulunur.
  • Numunenin içyapısı: Gürültü şiddeti, içyapının sertliği arttıkça azalır. Bu şekilde, BNA, malzemenin içyapısı hakkında bilgi verir.