"Sonlu Eleman / Sınır Eleman Bağlaşımı" Üzerine Çalışan Kişiler