"İçyapı - İmalat Süreci İlişkilerinin Modellenmesi" Üzerine Çalışan Kişiler