Projeler

Tamamlanan Projeler

2010-2016 yılı içerisinde Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezinde 34 proje tamamlanmıştır. Projelerin alanlarına ve destek türlerine göre dağılımları aşağıda belirtilmiştir.

 

Makina İmalat Otomotiv Sanayi Savunma Sanayi Bio-teknoloji Diğer
9 16 3 2 4
Proje Alanlarına Göre

 

Tübitak Teydeb Tübitak  SANTEZ BAP Diğer
12 3 4 4 11
Proje Destek Türüne Göre

 

 

Devam Eden Projeler

2017 yılı ve daha önceki yıllarda başlamış, Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nde halen devam etmekte olan 10 adet proje vardır. Projelerin alanlarına ve destek türlerine göre dağılımları aşağıda belirtilmiştir.

 

Makina İmalat Otomotiv Sanayi Savunma Sanayi Bio-teknoloji Diğer
3 1 1 1 5
Proje Alanlarına Göre

 

Tübitak Teydeb Tübitak  SANTEZ BAP Diğer
2 1 1 0 5
Proje Destek Türüne Göre