OLYMPUS Stereo Mikroskop

Özellikler
• Büyütme oranı: 0.7x - 11.5x
• Çalışma mesafesi: 60 mm
 
Kabiliyetler
Mikro ve makra karakterizasyon, kırık yüzey analizi yapılmasına olanak sağlamaktadır.