Metalografi Laboratovarı AG

Metalografi laboratuvarı, malzemelerin genel yapılarını (makro-yapı) ve içyapılarını (mikro-yapı) stereo-mikroskop, optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu (SEM) veya elektron geri-saçılım kırınımı (EBSD) teknikleriyle incelenebilmesi için gerekli metalografik numune hazırlama işlemlerinin gerçekleştirildiği laboratuvardır. Ayrıca, mikro-sertlik testleri, X-ışını kırınımıyla yapılacak analizler veya kimyasal analizler (EDS veya OES) için de numune yüzeylerinin hazırlanması işlemleri metalografi laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Numune hazırlama işlemleri malzemelerin kaba veya hassas kesiciler ile incelenecek kesitlerin uygun boyutlara getirilmesini, mekanik (zımparalama ve parlatma), kimyasal ve/veya elektro-kimyasal yöntemleri içermektedir. Hazırlanan numune yüzeyleri metalografi laboratuvarında küçük büyütmeler için (<10x) stereo-mikroskopla, daha yüksek büyütmeler içinse (50x – 1000x) optik mikroskop yardımıyla incelenerek içyapı fotoğrafları çekilmektedir. Elde edilen içyapı fotoğrafları üzerinde dijital görüntü işleme yazılımları kullanılarak nitel ve nicel metalografik analizler yapılmaktadır. Bu analizler ortalama tane büyüklüğü (ASTM E112), faz oranı / dağılımı (ASTM E562), inklüzyon derecelendirilmesi (ASTM E45, DIN 50602), çökelti miktarı, morfolojik analizler, grafit tipi / büyüklüğü sınıflandırmaları, grafit küreselliği belirlenmesi, kaplama kalınlığı ve kalınlık dağılımı belirlenmesi gibi analizleri kapsamaktadır. Bu analizler ilgili ASTM veya DIN standartlarına uygun olarak da yapılabilmektedir. Son olarak laboratuvarda bulunan mikro-sertlik ve aygıtlı sertlik cihazları kullanılarak malzemelerin (Brinell, Rockwell, Vickers, Martens) sertlik değerleri belirlenebilmekte, sertlik taraması yapılarak sertleşme derinliği gibi bilgilere ulaşılmaktadır.

 

Laboratuvarımızda sadece standart veya rutin analizler değil, firmaya ve duruma özgü analizler yapılabilmesi ve sonuçların alanında uzman personelimizce yorumlanabilmesi farklı özelliklerimizden bir tanesidir. Bir başka ifadeyle biz hastanın sadece röntgenini çekmiyoruz, iyileşme için gerekli reçeteyi yazabilmekte ve tedaviye yönelik işlemleri de sunabilmekteyiz. Bu kapsamda probleme özgü ihtiyaç duyulan analizlerin belirlenmesi, bu analizlerin gerçekleştirilmesi, elde edilen sonuçların yorumlanması ve problem çözümüne yönelik olarak tavsiyeler verilmesi işlemlerinin tamamını gerçekleştirmekteyiz. Bu yönüyle Metalografi Laboratuvarı MŞMM bünyesinde gerçekleştirilen projelerin neredeyse tamamında aktif olarak rol almıştır. Bunun yanında farklı ürün grupları için hasar ve iş-görmezlik analizleri metalografi laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Savunma, havacılık, otomotiv başta olmak üzere 50’nin üzerinde firmaya hizmet vermiş olan laboratuvarımız projelerinizde çözüm ortağı olarak yer almaya taliptir.

 

 

NICON Eclipse Optik Mikroskop
Detaylı bilgi için tıklayınız
ZWICK/ROELL Mikro Sertlik Test Ünitesi
Detaylı bilgi için tıklayınız
OLYMPUS Stereo Mikroskop
Detaylı bilgi için tıklayınız

 

ZWICK/ROELL Sertlik Ölçüm Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız
BRUKER D2 Fazör
Detaylı bilgi için tıklayınız
BRUKER Q4 Spektrometre
Detaylı bilgi için tıklayınız

 

 

Numune Hazırlama Cihazları

 

PRESI Zımparalama ve Parlatma Ünitesi
Detaylı bilgi için tıklayınız
STRUERS Numune Hazırlama Ünitesi
Detaylı bilgi için tıklayınız
STRUERS Bakalite Alma Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız

 

STRUERS Zımparalama ve Parlatma Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız
STRUERS Otomatik Zımparalama ve Parlatma Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız
ATM Şerit Zımpara Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız

 

STRUERS Kaba Kesme Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız
STRUERS Elektro Parlatma ve Dağlama Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız
 

 

 

Pozisyon

Sorumlu Personel

iletişim

Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr.  Kemal DAVUT

0312 586 88 73

Araştırma Mühendisi

Ebru CENKCİ

0312 586 88 55