Merkez Tanıtımı        
Misyon & Vizyon
Yönetim Kurulu
Danışma Kurulu

 

Merkez Tanıtımı

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi 2010 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ve Atılım Üniversitesi katkılarıyla kurulmuştur. Merkezin amacı, Türkiye'deki metal şekillendirme sektörünü uygulamalı araştırmalar ile destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayalı ve enerji tasarruflu imalat teknolojilerinin geliştirilmesini, yüksek katma değerli parçaların üretilmesini, yeni ve gelişmiş malzemelerin şekillendirilebilmelerini sağlamaktır.

Merkez bünyesindeki araştırmalar, sanayi ve diğer üniversiteler ile yakın işbirliği içinde yürütülmektedir. 2010 yılından bu yana önemli sayıda ulusal ve uluslararası, küçük ve orta ölçekli projeler yürütülmüştür. Seminerler, çalıştaylar, eğitim kursları ve halen devam etmekte olan projeler aracılığıyla bilginin yayılmasında önemli bir rol üstlenilmektedir.

Merkez, metal şekillendirme araştırmaları için gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına sahiptir. Şekillendirme presleri, malzeme ve mikroyapı karakterizasyonu için test cihazları ve sayısal analizler için gerekli olan yazılım ve donanım zengin bir bütünlük içinde Merkez'in altyapısını oluşturmaktadır.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Kabiliyetleri

 • Simülasyona yönelik malzeme karakterizasyonu
 • Hafif metallerin şekillendirilmesi
 • Kalıp tasarımı ve ömürlerinin iyileştirilmesi
 • Kuramsal yöntemler
 • Sayısal yöntemler
 • Malzeme karakterizasyon deneyleri
 • Sistematik deneyler
 • Prototip üretim
 • Ön-seri-üretimi

 

Türk Metal Sanayisinin, dünyadaki gelişmeler de gözönünde bulundurulduğunda, önümüzdeki 20 yıl içinde rekabet gücünü muhafaza etmesi ve hatta arttırması, yeni pazarlar ve ürünler ortaya çıkarması ve dünyada teknoloji liderleri arasına girebilmesi için, konusunda uzmanlaşmış, sanayinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren bir araştırma ve geliştirme merkezine gereksinimi vardır. Bu kapsamda DPT tarafından desteklenen Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin temel amacı dünya çapında dikkate değer bir mükemmeliyet merkezi bünyesinde oluşturacağı akademi-sanayi işbirliği sayesinde, ülkemizde

 • Bilgiye dayalı üretim teknolojisinin gerçekleştirilmesi
 • Artı değeri yüksek ürünlerin üretilmesi
 • Yeni ve ileri malzemeler ile üretim yapılabilmesi
 • Verimliliğin artırılması
 • Mini ve mikro boyutlarda ürünlerin geliştirilmesi
 • Hızlı ürün geliştirilmesi inovasyon yeteneklerinin artırılması

yönünde gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır.

 

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü desteğinde açılmış olan merkez, üniversite araştırmacılarına sanayi ortaklı projelerde destek sağlamaktadır.

 


 

Misyon & Vizyon

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nin temel amacı dünya çapında dikkate değer bir mükemmeliyet merkezi bünyesinde oluşturacağı akademi-sanayi işbirliği sayesinde, ülkemizde bilgiye dayalı üretim teknolojisinin gerçekleştirilmesi, artı değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, yeni ve ileri malzemeler ile üretim yapılabilmesi, verimliliğin artırılması, mini ve mikro boyutlarda ürünlerin geliştirilmesi, hızlı ürün geliştirilmesi inovasyon yeteneklerinin artırılması yönünde gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin vizyonu, bünyesindeki güçlü araştırma kadrosu, laboratuarları, teknik donanımı ve altyapısı ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir araştırma ve uygulama merkezi olmaktır.

 


 

Yönetim Kurulu

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Yönetim Kurulu aşağıdaki 15 üyeden oluşmaktadır:

 1. Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu (Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü)
 2. Prof. Dr. S. Engin Kılıç (Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü)
 3. Prof. Dr. H. Yılmaz Kaptan (Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü)
 4. Prof. Dr. C. Hakan Gür (ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü)
 5. Prof. Dr. Mehmet Demirkol (Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü)
 6. Dr. Özgür Duygulu (TÜBİTAK-MAM)
 7. Volkan Akıncı (COŞKUNÖZ A.Ş. - Bursa)
 8. Orhan Metin (DÖVSADER)
 9. Dr. Oğuz Gündüz (ERDEMİR - Zonguldak)
 10. Muhsin Doğan (NORM A.Ş. - İzmir)
 11. Dr. -Ing. Hamdullah Merdane (ORS A.Ş. - Ankara)
 12. Murat Karamahmutoğlu (TEI - Eskişehir)
 13. Cenk Gebeceli (TOFAŞ A.Ş. - Bursa)
 14. Hakan İşçi (TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii - Ankara)
 15. Ramazan Uçar (Yeşilova Holding, CANSAN Alüminyum - Bursa)

 

Eski Üyeler:

 • Prof. Dr. -Ing. A. Erman Tekkaya (Kurucu Üye)
 • Yrd. Doç. Dr. sc. techn. Celalettin Karadoğan (Kurucu Başkan)
 • Erkan Polat (TOFAŞ A.Ş.) (Kurucu Üye)
 • Taner Makas (KANCA A.Ş.) (Kurucu Üye)
 • Aydın Kuntay (BİAS) (Kurucu Üye)
 • Naki Polat (TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii - Ankara) (Kurucu Üye)
 • Feridun Özhan (ORS - Ankara) (Kurucu Üye)
 • Prof. Dr. Haydar Livatyalı (TÜBİTAK MAM - Kocaeli) (Kurucu Üye)
 • Şükrü Tetik (Kurucu Üye)
 • Tarık Öğüt (FİGES A.Ş. - Bursa) (Kurucu Üye)
 • Prof. Dr. Sabri Altıntaş (Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul) (Kurucu Üye)
 • Safa Bayer Yavuz (ASAŞ - İstanbul)
 • Umut İnce (NORM A.Ş. - İzmir)
 • Mesut Uğur Yılmaz (KARDEMİR - Karabük)
 • Orhan Aydın (OSTİM OSB - Ankara)
 • Serkan Ali Altınel (TOFAŞ A.Ş. - Bursa)
 • Hürriyet Eğilmez (TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii - Ankara)
 • Gürkan Ayyıldız (COŞKUNÖZ A.Ş. - Bursa)

 


 

Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Taylan Altan (Ohio State Üniversitesi - Amerika)
 2. Prof. Dr. Kuzo Oskada (Nagoya Üniversitesi - Japonya)
 3. Prof. Dr. Niels Bay (Danimarka Teknik Üniversitesi - Danimarka)
 4. Prof. Dr. F. Micari (Palermo Üniversitesi - İtalya)
 5. Prof. Dr. Karl Kuzman (Ljubljana Üniversitesi - Slovenya)
 6. Prof. Dr. -Ing. Karl Roll (Daimler A.G. - Almanya)
 7. Prof. Dr. J. -C. Gelin (Franche-Comté Üniversitesi - Fransa)
 8. Prof. Dr. D. Y. Yang (Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü / KAIST - Kore)
 9. Prof. Dr. -Ing. F. Vollertsen (Bremen Üniversitesi - Almanya)
 10. Prof. Dr. Orhan Alankuş (Okan Üniversitesi - Türkiye)
 11. Dr. Julian Allwood (Cambridge Üniversitesi - İngiltere)
 12. Dr. M. Hänsel (ThyssenKrupp-Presta - Lihtenştayn)