Mekanik Karakterizasyon Laboratuvarı AG

 

Mekanik Karakterizasyon Laboratuvarı’nda mekanik karakterizasyon; tek/çift eksende akma eğrisi elde etme, anizotropi, pekleşme sabiti, akma ve çekme dayanımı, maksimum uzama değerlerinin elde edilmesi, yüksek sıcaklıklarda çekme testleri, optik çekme testi ile yüksek gerinim değerlerinde akma eğrisi elde edilmesi, malzemelerin oda sıcaklığından-1600 0C’ye kadar elastik özelliklerinin belirlenmesi; elastik modül ve kesme modülü ölçümü, metal şekillendirme prosesleri için mekanik testlerden elde edilen verilerin kullanılarak uygun malzeme modelinin belirlenmesi ve malzeme kütüphanesinin oluşturulması, şekillendirme sınır eğrilerinin belirlenmesi, kulaklanma ve bardaklanma testleri ile derin çekme prosesinde şekillendirme limitlerinin belirlenmesi, kalıplarda form verme işlemleri sırasında oluşan sürtünmenin deneysel olarak belirlenmesi gibi çoğunlukla metal ve diğer malzemelerin (seramik, kompozit, plastik vb.) mekanik testleri gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

 

ZWICK/ROELL Çekme-Basma Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız
ZWICK/ROELL Derin Çekme Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız
IMCE RFDA Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız

 

FLIR Termal Kamera
Detaylı bilgi için tıklayınız
ZWICK/ROELL Sertlik Ölçüm Cihazı
Detaylı bilgi için tıklayınız
ZWICK/ROELL Mikro Sertlik Test Ünitesi
Detaylı bilgi için tıklayınız

 

NI Veri Toplama Sistemi
Detaylı bilgi için tıklayınız
   

 

 

 

Pozisyon

Sorumlu Personel

iletişim

Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr.  Eren BİLLUR

0312 586 88 65

Araştırma Mühendisi

Türkay MURATOĞLU

0312 586 88 58