Kristalografik Doku Analizi Laboratuvarı AG

Kristalografik Kimyasal analiz laboratuvarında makro-ölçekli (cm) çok genel analizlerden mikro-ölçeğe (mm) kadar farklı ölçeklerde kimyasal kompozisyon analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Laboratuvarda Optik Emisyon Spektrometresi (OES), X-ışınları Kırınım Cihazı (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskobuna bağlı Enerji Dağılımı Spektrometresi (EDS) yöntemleriyle farklı ölçeklerde kimyasal analizler gerçekleştirilebilmektedir. OES yöntemi ile makro-ölçekte element bazında Fe, Al, Cu, Ni ve Ti temelli metalik malzemelerin kimyasal kompozisyonu belirlenebilmektedir. Taramalı elektron mikroskoplarına bağlı EDS detektörleri kullanılarak malzemede yapısında mikro-boyutta yer alan unsurların element bazında kimyasal kompozisyonları çıkarılabilmektedir. EDS ile noktasal, çizgisel veya alansal (haritalama) analizler gerçekleştirebilmektedir. EDS analizleri hasar analizlerinde, yabancı cisim hasarlarında, kaplanmış veya yüzey işlemleri görmüş parçaların analizlerinde, segregasyon analizlerinde kullanılmaktadır. Laboratuvar bünyesinde bulunan XRD cihazı ile numunede bulunan kimyasal bileşiklerin nitel ve nicel analizleri yapılabilmektedir. Ayrıca X-ışını kullanılarak çeliklerde kalıntı östenit miktarı ASTM-E975 standardına uygun olarak tespit edilebilmektedir. Laboratuvarımızda sadece standart veya rutin analizler değil, firmaya ve duruma özgü analizler yapılabilmesi ve sonuçların alanında uzman personelimizce yorumlanabilmesi farklı özelliklerimizden bir tanesidir. Bir başka ifadeyle biz hastanın sadece röntgenini çekmiyoruz, iyileşme için gerekli reçeteyi yazabilmekte ve tedaviye yönelik işlemleri de sunabilmekteyiz. Bu kapsamda probleme özgü ihtiyaç duyulan analizlerin belirlenmesi, bu analizlerin gerçekleştirilmesi, elde edilen sonuçların yorumlanması ve problem çözümüne yönelik olarak tavsiyeler verilmesi işlemlerinin tamamını gerçekleştirmekteyiz. Bu yönüyle laboratuvar MŞMM bünyesinde gerçekleştirilen projelerin çoğunda aktif olarak rol almıştır. Savunma, havacılık, otomotiv başta olmak üzere 50’nin üzerinde firmaya hizmet vermiş olan laboratuvarımız projelerinizde çözüm ortağı olarak yer almaya taliptir.

 

 

STRESSTECH Manyetik Barkhausen Analiz Sistemi
Detaylı bilgi için tıklayınız
STRESSTECH Taşınabilir XRD Kalıntı Gerilme Analiz Sistemi
Detaylı bilgi için tıklayınız
ZEISS Taramalı Elektron Mikroskobu (MERLIN)
Detaylı bilgi için tıklayınız

 

ZEISS Taramalı Elektron Mikroskobu (EVO LS15)
Detaylı bilgi için tıklayınız
GE-SEIFERT XRD Kalıntı Gerilme ve Doku Analizi Sistemi
Detaylı bilgi için tıklayınız
 

 

 

Pozisyon

Sorumlu Personel

iletişim

Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr.  Kemal DAVUT

0312 586 88 73

Araştırma Mühendisi

Ebru CENKCİ

0312 586 88 55