GOM Argus

Özellikler
• Görüntüleme: 3 boyutlu yer değiştirme ve gerinim ölçümü
• Ölçüm hassasiyeti: %0.1'e kadar
• Ölçüm aralığı: %0.5 - %300
 
Kabiliyetler
• Markalama
• 3D optik deformasyon (strain mapping / gerilim haritalaması çıkarılması)
• FEA/CAD verisi ile 3D yüzey verisinin karşılaştırılması