Gleeble 3500

Özellikler
• Mekanik sistem: Kapalı devre hidrolik servo kontrol
• Maksimum kuvvet: Basmada 100 kN, çekmede 100 kN
• Koç maksimum hızı: 1000 mm/s
• Koç minimum hızı: 0.001 mm/s
• Maksimum çalışma mesafesi: 100 mm
• Maksimum basma vuruşu: 20 mm mesafede 10 vuruş
• Isıtma hızı: 10000 K/s
• Soğutma hızı: 10000 K/s
• Maksimum numune yüksekliği: 20 mm çap
 
Kabiliyetler
• Sıcak çekme ve basma testleri
• CCT ve CHT (deformasyon ile birlikte)
• Kaynak ITAB simülasyonu
• Ergitme ve katılaştırma
• Katılaşma sonrası çekme ve basma
• Isıl işlem
• Peltemsi bölge prosesi
• Sıcak haddeleme
• Dövme
• Ekstrüzyon
• Yığma alın kaynağı
• Difüzyonla bağlama
• Sürekli şerit tavlama
• Su verme
• Toz metalurjisi sinterleme