Gleeble 3500

Özellikler
• Mekanik sistem: Kapalı devre hidrolik servo kontrol
• Toplam yük kapasitesi: Basmada 100 kN, Çekmede 100 kN
• Vuruş hızı: 0.001 - 1000 mm/s
• Isıtma ve soğutma hızı: 10000°C/s
• Deney atmosferi: Yüksek vakum (10-6 torr) Soygaz (Helyum, Azot, Argon)
• Deney sıcaklık aralıkları: 25°C ~ 3500°C
 
Kabiliyetler
• Sıcak çekme ve basma testleri
• CCT ve CHT (deformasyon ile birlikte)
• Kaynak ITAB simülasyonu
• Ergitme ve katılaştırma
• Katılaşma sonrası çekme ve basma
• Isıl işlem
• Peltemsi bölge prosesi
• Sıcak haddeleme
• Dövme
• Ekstrüzyon
• Yığma alın kaynağı
• Difüzyonla bağlama
• Sürekli şerit tavlama
• Su verme
• Toz metalurjisi sinterleme