CSM Atomik Kuvvet Mikroskobu

Özellikler
• Alt-nanometre çözünürlükte ilginç yapılar üzerinde yakınlaştırma yeteneği ile büyük örnek alanları optik inceleme
• Mikro veya nano yapıların analizi
• Kritik boyut ölçümleri
• Kazınmış yapıları ve pürüzlülük araştırılması
• Kaplamalar ve ince filmlerin profil analizi
• Düşük optik karşıt yüzeylerin ölçümleri
• Kırılgan biyolojik doku karakterize edilmesi yanı sıra, malzeme ve yüzey araştırmalarda diğer birçok uygulama