Brüker Fourier Taransform Infra-Red

Özellikler
Oluşturulan kaplamaların içerdiği fazlar Alpha FTIR (Fourier Transform Infra-Red) cihazı ile incelenir. FTIR ölçümleri sırasında ATR (Attenuated Total Reflectance) metodu kullanılır. ATR tekniğinin temelinde ışının numune tarafında soğrulup yansıtılması (geçirgenlik metodu) yerine ışının örnekten saçılımı ölçülür.